Τα πάνω κάτω φέρνει η ΔΕΗ, η οποία προχωρά σε αυξήσεις στους λογαριασμούς της. Η λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας ο απολογισμός των τριών πρώτων εβδομάδων που ξεκίνησε η νέα δομή οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς, είναι απογοητευτική με τους ιδιώτες προμηθευτές ενέργειας να πιέζονται αισθητά. Αυτό γιατί δεν μειώθηκε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, όπως υποσχόταν η κυβέρνηση, και δεν υποχώρησαν και οι τιμές της κύριας αγοράς.

Επίσης, προέκυψε και ένα τεράστιο κόστος από την αγορά εξισορρόπησης το οποίο, αν εξακολουθήσει να υφίσταται σε τόσο υψηλά επίπεδα,θα μετακυλιστεί στους λογαριασμούς που θα κληθούν να πληρώσουν οι Έλληνες καταναλωτές.

Ήδη, λόγω της εκτίναξης των τιμών, έχουν ξεκινήσει σημαντικές ανατιμήσεις σε πελάτες Μέσης Τάσης ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν και οι επιχειρηματικοί πελάτες Χαμηλής Τάσης με τις υψηλότερες καταναλώσεις, διότι με τα νέα επίπεδα κόστους που έχουν διαμορφωθεί η υφιστάμενη τιμολόγηση γίνεται ζημιογόνος για τους προμηθευτές. Από τις εταιρείες που επηρεάζονται άμεσα από τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς είναι οι εναλλακτικοί και μη καθετοποιημένοι πάροχοι ενέργειας.

Αν λοιπόν, παραμείνουν οι συνθήκες αμετάβλητες, όπως σημειώνεται και στο newmoney, το αποτέλεσμα θα είναι να προκύψει μέσα στη χειμερινή περίοδο συνολική αύξηση του επιπέδου τιμών ρεύματος για όλη την αγορά, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών πελατών. Σε διαφορετική περίπτωση η ΡΑΕ, βάσει του κώδικα προμήθειας οφείλει να λάβει μέτρα ώστε οι τιμές των προμηθευτών να προσαρμοστούν για να καλύπτουν το αυξημένο αυτό κόστος.

Σημειώνεται ότι μόνο από την 1 Νοεμβρίου έως 22 Νοεμβρίου, που έχουν εκδοθεί εκκαθαριστικά σημειώματα από τον ΑΔΜΗΕ, το συνολικό κόστος της αγοράς εξισορρόπησης ανέρχεται σε 49 εκ. ευρώ όταν για όλο το 2019 δεν ξεπέρασε τα 200 εκ. ευρώ. Στην αγορά υποστηρίζουν πως αν συνεχίσει η παραγωγή τόσου υψηλού κόστους εξισορρόπησης, αυτό θα υπερβεί τα 750 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση.

Ο λόγος για τον οποίον προκύπτει αυτό το υψηλό κόστος είναι ότι οι τιμές των προσφορών που υποβάλλουν οι θερμικοί παραγωγοί για την παροχή ενέργειας εξισορρόπησης, ανέρχονται σε επίπεδα υπερπολλαπλάσια του πραγματικού οριακού μεταβλητού τους κόστους για να παράσχουν αυτήν την ενέργεια. Μάλιστα, φαίνεται να υπήρξαν τέταρτα της ώρας κατά τα οποία οι προσφορές που υπεβλήθησαν από τους θερμικούς παραγωγούς για την παροχή ενέργειας εξισορρόπησης ξεπέρασαν τα 4.000 €/MWh ενώ τα αντίστοιχα κόστη τους κυμαίνονται στα επίπεδα 50-100 €/MWh.

Παράλληλα είναι εντυπωσιακό πως το νέο χρηματιστήριο προβλέπει αποζημίωση των μονάδων ακόμα και για καθοδική ενέργεια, δηλαδή ακόμα και όταν οι θερμικές μονάδες καλούνται να παρέχουν λιγότερη ενέργεια από αυτήν για την οποία πληρώθηκαν στην προημερήσια αγορά – αφού την οικονομική αυτή διαφορά αντί να την επιστρέφουν όπως η λογική επιβάλλει, την πληρώνονται εκ νέου.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι αυτό το διάστημα βρίσκονται σε συντήρηση ορισμένες μονάδες καθώς και από τη συμφόρηση δικτύου Υψηλής Τάσης (congestion) που υπάρχει εδώ και καιρό στην Πελοπόννησο και η οποία υποτίθεται ότι θα είχε διευθετηθεί πριν από την έναρξη λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, με κατασκευή νέων γραμμών διασύνδεσης.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr