Εποχικές επιχειρήσεις: Το υπουργείο Εργασίας με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό πως εντάχθηκαν στο πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας οι εποχικές επιχειρήσεις. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Το υπουργείο Εργασίας με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό πως εντάχθηκαν στο πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας οι εποχικές επιχειρήσεις. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Ποιοι και πως συμμετέχουν

Από χθες 30 Ιουνίου, οι εποχικές επιχειρήσεις  – εργοδότες κατά την έννοια της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) που επιθυμούν να προβούν σε νέες προσλήψεις εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός (1) μήνα και έως και έξι (6) μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση μέσω του ανοιχτού προγράμματος 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις –υπεύθυνες δηλώσεις σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ένταξης στο ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ. Στην αίτηση αυτή δηλώνουν, ότι είναι εποχικές επιχειρήσεις.

ΛΕΦΤΑ

Επισημαίνεται ότι, ύστερα από την έγκριση της αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης των επιχειρήσεων – εργοδοτών για ένταξη δυνητικά ωφελούμενων στο πρόγραμμα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής τους, οι επιχειρήσεις – εργοδότες, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, προχωρούν στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή τους στο παρόν πρόγραμμα. Διαφορετικά, εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr