Μέχρι σήμερα Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου έχουν προθεσμία οι επιχειρήσεις πρακτορείων ΟΠΑΠ προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» για να λάβουν οικονομική ενίσχυση μέσω της επιστρεπτέας 5.

Μιλώντας χθες στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε πως περίπου 150 επιχειρήσεις έχουν υποβάλλει αίτηση.  Πρόκειται για επιχειρήσεις πρακτορείων ΟΠΑΠ οι οποίες είχαν κάνει αίτηση αλλά αποκλείστηκαν επειδή δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να μην ήταν δυνατό να φανεί η πτώση του τζίρου.

Επιστρεπτέα προκαταβολή 6

Άνοιξε το απόγευμα της Παρασκευής η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επιστρεπτέα προκαταβολή 6 όπου μέχρι και 22 Φεβρουαρίου οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες μπορούν να κάνουν αίτηση για να λάβουν την οικονομική ενίσχυση. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» .

Ποιοι οι δικαιούχοι

Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα, με τίτλο «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι κάτωθι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19:

  • Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων.
  • Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες: αα) Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιανουαρίου 2021. ββ) Επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή. γγ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα δδ) επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων εε) επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr