Σε ΦΕΚ εκδόθηκαν οι αποφάσεις που αφορούν στην επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος προς τους καταναλωτές από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για τους λογαριασμούς του Σεπτεμβρίου.

Σε ΦΕΚ εκδόθηκαν οι αποφάσεις που αφορούν στην επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος προς τους καταναλωτές από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για τους λογαριασμούς του Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την απόφαση, δικαιούχοι της επιδότησης ρεύματος για τον Σεπτέμβριο είναι επιπλέον οι μη οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής.

Αναλυτικότερα, για όλους τους μη οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται για τον Σεπτέμβριο στο ποσό των τριακοσίων σαράντα δύο (342) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης.

Οικιακοί καταναλωτές σε κυμαινόμενα τιμολόγια χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής και δικαιούχοι ΚΟΤ – ΤΥΑ

Επίσης, για τον Σεπτέμβριο, δικαιούχοι είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, καθώς και οι καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των ειδικών τιμολογίων Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) και Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ).

Για τον Σεπτέμβριο του 2022 και για τους οικιακούς καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, εκτός των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων τριάντα εννιά (639) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης.

Για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2022 και για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής και είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ή του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), εφαρμόζεται μοναδιαία επιδότηση, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ίση με εξακόσια εβδομήντα επτά (677) ευρώ ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: pagenews.gr