Τι θα περιλαμβάνει το μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Την επέκταση της άδειας μητρότητας για 9 μήνες στον ιδιωτικό τομέα θα προβλέπει μεταξύ άλλων το μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο που μπαίνει σε λίγες μέρες στη Βουλή. Μεταξύ των ρυθμίσεων για τις ασφαλιστικές εισφορές περιλαμβάνονται και διατάξεις για την επέκταση της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας η οποία πλέον θα περιλαμβάνει και τον πατέρα μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών της ΔΥΠΑ (τ.ΟΑΕΔ).

Τι προβλέπεται για τις μητέρες

Για τις εργαζόμενες μητέρες που εργάζονται ως μισθωτές στον ιδιωτικό τομέα, προβλέπεται αύξηση της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας κατά 3 μήνες. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται η εξίσωση του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα, στο θέμα του χρόνου άδειας μητρότητας, ώστε όλες οι μητέρες να δικαιούνται άδεια 9 μηνών. Βάσει του σχεδιασμού, το μέτρο αυτό, θα είναι προαιρετικό και θα μπορεί να εφαρμοστεί εναλλακτικά και για τον πατέρα με καταβολή του αντιστοίχου επιδόματος από την ΔΥΠΑ. Βασική προϋπόθεση για αυτή την περίπτωση θα είναι η μητέρα να επιστρέψει στην εργασία της.

Οι εργαζόμενες μητέρες μπορούν να ζητήσουν ειδική άδεια για την ανατροφή του παιδιού τους από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ, τ. ΟΑΕΔ), αρκεί να:

  • είναι ασφαλισμένες στον ΕΦΚΑ
  • απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση

Κατά τη διάρκεια της ως άνω ειδικής άδειας ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως αυτός κάθε φορά καθορίζεται, καθώς και αναλογία Δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, με βάση το προαναφερόμενο ποσό.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr