Σε μια εβδομάδα (20 Οκτωβρίου) πληρώνεται η μία από τις 4 δόσεις των 150 ευρώ το επίδομα μητρότητας σε γυναίκες αυτοαπασχολούμενες – άμεσα ασφαλισμένες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

Το ίδιο επίδομα δικαιούνται και οι:

  • Μη μισθωτές ασφαλισμένες του τ. ΟΑΕΕ/e-ΕΦΚΑ και  τ. ΕΤΑΑ/e-ΕΦΚΑ, οι οποίες αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας
  • Μη μισθωτές ασφαλισμένες, οι οποίες υιοθετούν τέκνο
  • Οι αμειβόμενες με τίτλο κτήσης

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος Για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) στις άμεσα ασφαλισμένες μη μισθωτές του e-ΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΑ, τ. ΟΓΑ), απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη ασφαλιστικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας σε χρήμα.  Ακόμη κι αν έχουν διακόψει την άσκηση του επαγγέλματός τους κατά την ημερομηνία του τοκετού δικαιούνται το επίδομα μητρότητας αυτοαπασχολούμενες γυναίκες που ασφαλίζονται στον πρ. Ο.Α.Ε.Ε. Το επίδομα είναι 150 ευρώ το μήνα και δίδεται για 4 μήνες.

  • Οι άμεσα ασφαλισμένες του  τ. ΟΑΕΕ/e-ΕΦΚΑ, δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας, μηνιαίο επίδομα μητρότητας για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών
  • Οι αυτοαπασχολούμενες άμεσα ασφαλισμένες του τ. ΕΤΑΑ/e-ΕΦΚΑ, δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας, μηνιαίο επίδομα μητρότητας για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών
  • Οι άμεσα ασφαλισμένες του τ. ΟΓΑ/ e-ΕΦΚΑ, δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας, άπαξ επίδομα μητρότητας

Για τη χορήγηση απαιτείται η υποβολή των εξής δικαιολογητικών:

  • Αίτηση της ασφαλισμένης στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση γιατρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του τοκετού
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν δικαιούται από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό επίδομα μητρότητας

Πηγή: pagenews.gr