ΕΛΣΤΑΤ: Στο 13% ανήλθε η ανεργία σύμφωνα με τα στοιχεία κατά το γ’ τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Στο 13% ανήλθε η ανεργία σύμφωνα με τα στοιχεία κατά το γ’ τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Το προηγούμενο τρίμηνο το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 15,8% και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (γ’ τρίμηνο 2020) ήταν 16,2%.

Που παρατηρήθηκαν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις γυναίκες, στα άτομα ηλικίας έως 24 ετών, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει έως λίγες τάξεις Δημοτικού. Το μεγαλύτερο ποσοστό εργατικού δυναμικού παρατηρείται στους άνδρες, στα άτομα ηλικίας 30 – 44 ετών, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα άτομα ξένης υπηκοότητας.

Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, λόγω της εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2019/1700 για τις κοινωνικές στατιστικές, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 1.1.2021, τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού από το 1ο τρίμηνο του 2021 έχουν παραχθεί μετά από σημαντικές αλλαγές στη μέθοδο συλλογής στοιχείων, στο ερωτηματολόγιο της έρευνας, στον τρόπο παραγωγής εκτιμήσεων και στους χρησιμοποιούμενους ορισμούς.

Από τα στοιχεία της έρευνας παρατηρείται ότι σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2020 η απουσία από την εργασία αυξήθηκε σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας εκτός από τον κλάδο της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας.

Τα υψηλότερα επίπεδα απουσίας κατά το γ’ τρίμηνο του 2021 παρατηρούνται στους τομείς των άλλων υπηρεσιών και των χρηματοπιστωτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr