Δύο προκηρύξεις ΑΣΕΠ έχουν στη διάθεσή τους υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 97 διαφορετικών ειδικοτήτων μέσω των προκηρύξεων 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023.

Δύο προκηρύξεις ΑΣΕΠ έχουν στη διάθεσή τους υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 97 διαφορετικών ειδικοτήτων μέσω των προκηρύξεων 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023. Σημειώνεται ότι η κατανομή των θέσεων προβλέπει 47 ειδικότητες στην προκήρυξη 1ΓΕ/2023 και 50 στην προκήρυξη 2ΓΕ/2023.

Η σημαντικότερη ευκαιρία διορισμού για ένα πλήθος πτυχίων ΤΕΙ είναι η προκήρυξη των εκπαιδευτικών (2ΓΕ/2023).

Τα “διοικητικά” πτυχία ΤΕΙ οι κάτοχοι των οποίων μπορούν να κάνουν αίτηση στην προκήρυξη των εκπαιδευτικών είναι τα εξής:

 1. Διοίκησης Επιχειρήσεων
 2. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού των ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας
 3. Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ Αθήνας και Πελοποννήσου
 4. Λογιστικής
 5. Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής
 6. Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών
 7. Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής
 8. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 9. Τουριστικών Επιχειρήσεων
 10. Εμπορίας και Διαφήμισης (ΜARKETING)
 11. Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (ΤΕΙ Θεσσαλίας/ Λάρισας)
 12. Διοίκησης Κοινωνικών-Συνεταιριστικών επιχειρήσεων και Οργανώσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΤΕΙ Μεσολογγίου/ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)
 13. Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΤΕΙ Καλαμάτας / Πελοποννήσου)
 14. Διεθνούς Εμπορίου της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 15. Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας της ημεδαπής
 16. Ισότιμο και αντίστοιχο ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο πτυχίο της αλλοδαπής

Συμμετέχουν και τα πτυχία ΚΑΤΕΕ, Ανώτερων Σχολών

Στην ίδια προκήρυξη (2ΓΕ/2023) γίνονται αποδεκτά πτυχία ΚΑΤΤΕ αλλά και τίτλοι ανώτερων σχολών. Δείτε αναλυτικά:

 1. Γραμματέων, Στελεχών Διοίκησης, Στελεχών Εμπορίου & Βιομηχανικών Επιχειρήσεων
 2. Στελεχών Διοίκησης
 3. Στελεχών Λογιστηρίου, Στελεχών Εμπορίου και Βιομηχ. Επιχειρήσεων (κατευθ. Λογιστηρίου)
 4. Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων (τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων)
 5. Στελεχών Επιχειρήσεων Κατεύθυνσης Εμπορίας και Διαφήμισης Προϊόντων
 6. Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. ή Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) για πτυχία κτηθέντα μέχρι 10-02-2003, της ημεδαπής
 7. Ισότιμο και αντίστοιχο ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο πτυχίο της αλλοδαπής

Τα πτυχία Οικονομίας και Διοίκησης που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών

Πτυχιούχοι 44 διαφορετικών σχολών ΑΕΙ στο αντικείμενο της Οικονομίας – Διοίκησης μπορούν να συμμετάσχουν στην προκήρυξη 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στα σχολεία όλης της χώρας.

Δείτε ολόκληρη τη λίστα των οικονομικών πτυχίων που μετέχουν στο διαγωνισμό:

 1. Οικονομικών Επιστημών
 2. Οικονομικής Επιστήμης
 3. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 4. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
 5. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 6. Διοίκησης Επιχειρήσεων
 7. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 8. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
 9. Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 10. Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 11. Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
 12. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
 13. Ναυτιλιακών Σπουδών
 14. Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
 15. Στατιστικής
 16. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 17. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 18. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 19. Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
 20. Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής
 21. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές
 22. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές
 23. Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης
 24. Περιφερειακής & Οικονομικής Ανάπτυξης του πρώην Παν/μίου Στερεάς Ελλάδος
 25. Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις)
 26. Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσια Οικονομική του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, (εισαχθέντες/-είσες για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 και εφεξής)
 27. Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 28. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
 29. Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών (εισαχθέντες/-είσες από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 και εντεύθεν που παρακολούθησαν τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών)
 30. Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 31. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π
 32. Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής
 33. Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
 34. Διοίκησης Τουρισμού
 35. Τουρισμού
 36. Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
 37. Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 38. Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού
 39. Οικιακής Οικονομίας
 40. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
 41. Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
 42. πτυχίο της πρώην Ανώτατης Σχολής Οικιακής Οικονομίας της ημεδαπής
 43. Οικονομικών
 44. Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (με κατεύθ. Διοικητική Επιστήμη ή Μάρκετινγκ / Διοίκηση Λογιστική ή Χρηματοοικονομική) του Πανεπιστημίου της Κύπρου ή ισότιμο και αντίστοιχο ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο πτυχίο της αλλοδαπής

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 08.00 και λήγει στις 31 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr