Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, προκήρυξε 4  θέσεις ακαδημαϊκών υποτρόφων – νοσηλευτών ΠΕ μερικής απασχόλησης με γνωστικό αντικείμενο “Νοσηλευτική”

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, προκήρυξε 4  θέσεις ακαδημαϊκών υποτρόφων – νοσηλευτών ΠΕ μερικής απασχόλησης με γνωστικό αντικείμενο “Νοσηλευτική”, για τη διεξαγωγή κλινικού και εργαστηριακού διδακτικού έργου ή /και συνεπικούρηση στη θεωρητική και φροντιστηριακή διδασκαλία των φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Διάρκεια: Ακαδημαϊκό έτος 2022 -2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Το ωράριο απασχόλησης θα είναι 4 ώρες.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας καθώς και τα συνυποβαλλομενα με αυτή δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr/

Ημερομηνία Υποβολής των αιτήσεων 13/02/2023 έως 28/02/2023.

Τηλ.: 210-7461402

Πηγή: pagenews.gr