Με υπουργική απόφαση παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου της εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών ασφαλισμένων έτους 2019 και των δόσεων από τροποποίηση εκκαθαρίσεων ετών 2017 και 2018.

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών: Όλες οι προθεσμίες

Δείτε αναλυτικά

  • Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως τις 30.06.2021.
  • Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.
  • Οι ανωτέρω δόσεις, έως τη νέα προθεσμία καταβολής τους, εξοφλούνται χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών: Τι είχε προηγηθεί

Μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2021 είχε παραταθεί η προθεσμία καταβολής δόσεων εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη 2017, 2018 και 2019, σύμφωνα με ΚΥΑ των υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Πρόκειται για την απόφαση Δ.15/Δ’/8759/343/9-3-2021, σύμφωνα με την οποία, η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4756/2020, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 114 του ν. 4764/2020, για την καταβολή των δόσεων της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου που έχουν προκύψει από την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ετών 2017, 2018 και 2019 αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών με πολλαπλή ή μη δραστηριότητα και προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ παρατείνεται, και η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι 30/6/2021.

Σημειώστε επίσης δύο βασικά στοιχεία. Είναι τα εξής:

  • Οι επόμενες δόσεις της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.
  • Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιαδήποτε στάδιο, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου.

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών: Ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας σε πάνω από 6,2 εκατ. πολίτες από τον e-ΕΦΚΑ

Ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας σε πάνω από 6,2 εκατ. πολίτες ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ καθώς ανανεώθηκε η πρόσβαση τους σε υγειονομική περίθαλψη και ασφαλιστική κάλυψη μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2022. Συγκεκριμένα, από 1η Μαρτίου η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώθηκε για 12 μήνες σε 3.301.850 άμεσα ασφαλισμένους και σε 2.917.701 έμμεσους ασφαλισμένους.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ, τέθηκε από τα μέσα Φεβρουαρίου σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική υπηρεσία «Απογραφής και χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας Εμμέσων Μελών». Ήδη πάνω από 3.000 ασφαλισμένοι έχουν αξιοποιήσει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προκειμένου να χορηγηθεί ασφαλιστική ικανότητα στα μέλη των οικογενειών τους (έμμεσα μέλη), χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στις κατά τόπους οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ.

Ειδική πρόνοια έχει ληφθεί για τα μέλη που φοιτούν σε ελληνικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης για τα οποία γίνεται απευθείας διασταύρωση της φοιτητικής ιδιότητας τους μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr