Διευκρινίσεις για τη διευκόλυνση των γονέων και την ηλεκτρονική ασφάλιση τέκνων που συμπληρώνουν τα 18 έτη εξέδωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, προς διευκόλυνση των γονέων τέκνων που συμπληρώνουν τα 18 έτη, υπενθυμίζεται η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους και Απογραφής στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ» (https://www.efka.gov.gr/el/choregese-asphalistikes-ikanotetas-emmesoy-meloys-kai-apographe-sto-metroo-toy-e-ephka).

Οι προϋποθέσεις για ηλεκτρονική απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η εν λόγω παράταση δεν έχει πραγματοποιηθεί μέσω των αυτοματοποιημένων διαδικασιών (ροών), οι άμεσα ασφαλισμένοι γονείς με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα, δύνανται να κάνουν χρήση της ως άνω ηλεκτρονικής εφαρμογής, προς απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας στα έμμεσα μέλη τους, με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία ταυτοποίησης των τέκνων τους είναι διασταυρωμένα με το μητρώο του e-ΕΦΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες διευκρινίσεις για το θέμα στο πεδίο των επικαιροποιημένων συχνών ερωτήσεων που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ: https://www.efka.gov.gr/el/emmesa-mele

Εάν εντοπισθούν ζητήματα μη διασταύρωσής τους, όπως για παράδειγμα η έλλειψη ΑΦΜ, η παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας γίνεται μέσω φυσικής παρουσίας στην Τοπική Διεύθυνση ή με αποστολή των δικαιολογητικών στην Τοπική Διεύθυνση του τόπου κατοικίας τους (https://www.efka.gov.gr/mathepouanikeis.php): απόδοση ΑΦΜ και Υπεύθυνη Δήλωση ότι το τέκνο είναι άνεργο ή Βεβαίωση Σπουδών.

Πηγή: pagenews.gr