Οι αλλαγές που ενέκρινε, αυτήν την εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνουν υπόψη τα λάθη του παρελθόντος και την έντονη ανάγκη για επενδύσεις για το μέλλον.

Οι αλλαγές που ενέκρινε, αυτήν την εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνουν υπόψη τα λάθη του παρελθόντος και την έντονη ανάγκη για επενδύσεις για το μέλλον.

Στον απόηχο της κρίσης του Covid-19, η αναστολή των κανόνων που διέπουν τα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε αποτελέσει αντικείμενο ευρείας συναίνεσης που ήταν προφανής. Η επαναφορά τους φαίνεται πιο περίπλοκη. Την Τετάρτη, 26 Απριλίου, η Ευρωπαική Επιτροπή ενέκρινε νέους μηχανισμούς που σχετίζονται με το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης της Ένωσης.   Αυτές οι αρχές πρέπει τώρα να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης από τους Είκοσι Επτά προτού επικυρωθούν μέχρι το τέλος του έτους.

Η εκεχειρία στη δημοσιονομική πειθαρχία που θεσπίστηκε το 2020 για την αντιμετώπιση των έκτακτων δαπανών που συνδέονται με το σοκ της πανδημίας και στη συνέχεια με την ενεργειακή κρίση, δεν μπορεί να παραταθεί για πάντα χωρίς να τεθεί υπό αμφισβήτηση η συνοχή μεταξύ των κρατών μελών. Επί τρία χρόνια, τους είχε επιτραπεί να υπερβούν τα ανώτατα όρια που ορίζονται στις συνθήκες: να διατηρήσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω από το 3% του ΑΕΠ και το χρέος κάτω από το 60%. Αυτά τα όρια θα αποκατασταθούν το επόμενο έτος, αλλά εάν διατηρηθούν οι στόχοι, η φιλοσοφία του συμφώνου αλλάζει σημαντικά, αφήνοντας περισσότερα περιθώρια σε κάθε κράτος μέλος να τους επιτύχει.

Προγραμματίζονται δύο μεγάλες προσαρμογές. Πρώτον, θα εναπόκειται σε κάθε χώρα να καθορίσει τη δημοσιονομική της τροχιά, ακόμη και αν η αξιολόγηση της τελευταίας παραμένει ευθύνη της ευρωπαϊκής εκτελεστικής εξουσίας πριν από την οριστικοποίηση ενός χρονοδιαγράμματος. Η πολιτική διάσταση είναι σημαντική, διότι το να επιτραπεί σε κάθε κυβέρνηση να καθορίσει, κατά τη διάρκεια μιας θητείας, τον ρυθμό και τις μεθόδους ανάκαμψης των δημόσιων οικονομικών καθιστά δυνατή τη διευκόλυνση της υλοποίησής της στο εσωτερικό και την τοποθέτηση όλων των ευθυνών τους. , χωρίς να καταφεύγει πίσω από το βολικό «υπαγορευμένο των Βρυξελλών».

Χαλαρώσεις και έλεγχος

Η δεύτερη προσαρμογή αφορά τη φύση της δαπάνης. Εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να τα αφιερώσουν σε επενδύσεις για το μέλλον (περιβάλλον, υγεία, ψηφιακή κ.λπ.), θα μπορούν να επωφεληθούν από την παράταση των προθεσμιών. Αυτή η διευκόλυνση στοχεύει να αποφύγει την επανάληψη των λαθών της κρίσης του 2008. Στη συνέχεια, οι Ευρωπαίοι περιόρισαν δραστικά τις επενδύσεις τους για να μειώσουν το χρέος τους, περιορίζοντας έτσι τις αναπτυξιακές τους δυνατότητες. Σε αντάλλαγμα για αυτές τις χαλαρώσεις, η Επιτροπή προβλέπει μεγαλύτερη αυστηρότητα στον έλεγχο των τροχιών.

Αυτό το ανανεωμένο πλαίσιο είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση. Οι κανόνες ισχύουν μόνο εάν εφαρμόζονται. Ωστόσο, το παλιό σύστημα δεν κατάφερε να περιορίσει αυτούς που το παραβίασαν. Έτσι, καμία χώρα που υπάγεται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος δεν έχει καταβάλει πρόστιμα. Η Γαλλία, η οποία υπαγόταν σε αυτήν από το 2009, χρειάστηκε εννέα χρόνια για να βγει από αυτήν χωρίς οικονομικές συνέπειες. Επιπλέον, είκοσι πέντε χρόνια μετά τη θέσπιση του Συμφώνου Σταθερότητας, ο ισολογισμός είναι δύσκολο να πειστεί: ο μέσος όρος του χρέους συνέχισε να αυξάνεται και οι διαφορές μεταξύ των κρατών υπέρ της αυστηρής δημοσιονομικής αυστηρότητας και των λιγότερο πειθαρχημένων χωρών αυξήθηκαν.

Το ότι η Γερμανία με την καλύτερη κατάταξη και μια από τις χαμηλότερες, η Γαλλία, είναι, για εκ διαμέτρου αντίθετους λόγους, οι πιο εχθρικές απέναντι σε αυτό το σχέδιο δείχνει ότι η Επιτροπή αναμφίβολα τα κατάφερε σωστά. Το πρώτο επικρίνει τη χαλαρότητα των μηχανισμών που υιοθετήθηκαν, ενώ το δεύτερο επικρίνει την υπερβολική ακαμψία. Τα κράτη μέλη πρέπει τώρα να βρουν έναν συμβιβασμό. Αυτός που προτείνεται από τις Βρυξέλλες έχει το πλεονέκτημα ότι καθιστά δυνατή την αλλαγή κανόνων των οποίων οι πρόσφατες κρίσεις έδειξαν την απαρχαιότητά τους, ενώ επιδιώκει να τους καταστήσει πιο αποτελεσματικούς για χώρες που τακτικά και πολύ εύκολα παραιτούνται από το σεβασμό τους.

Le Monde, AFP

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr