Ο ΟΚΑΝΑ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Αγρίνιο, Πάτρα, Πύργο, Πρέβεζα, Άρτα, Ιωάννινα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά

Ο ΟΚΑΝΑ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Αγρίνιο, Πάτρα, Πύργο, Πρέβεζα, Άρτα, Ιωάννινα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά ως εξής:

–  έξι (6) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων/ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» σε Αγρίνιο, Πάτρα, Πύργο (αριθ.πρωτ. 583)

– τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων/ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»   σε Πρέβεζα, Άρτα, Ιωάννινα (αριθ.πρωτ. 584 )

– δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά (αριθ.πρωτ. 586 )

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

  • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
  • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  • ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
  • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
  • ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΚΩΝ

Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον ΟΚΑΝΑ από 25/01/2023 ημέρα Τετάρτη έως 8/02/2023 ημέρα Τετάρτη.

Πηγή: pagenews.gr