Με 13 νέους υπαλλήλους σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά και Αιγάλεω, ενισχύεται το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

Με 13 νέους υπαλλήλους σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά και Αιγάλεω, ενισχύεται το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσια σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των εξής ειδικοτήτων:

  • ΠΕ Ψυχιάτρων
  • ΠΕ Παιδοψυχιάτρων
  • ΠΕ Ψυχολόγων
  • ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
  • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται από την Παρασκευή 3 έως την Πέμπτη 23 Μαρτίου.

Πηγή: pagenews.gr