Προσωπικό 30 διαφορετικών ειδικοτήτων και όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης αφορά η νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ  μέσω της οποίας επιλέγονται 108 υπάλληλοι στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Προσωπικό 30 διαφορετικών ειδικοτήτων και όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης αφορά η νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ  μέσω της οποίας επιλέγονται 108 υπάλληλοι στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ.

Βαθμολόγηση Κριτηρίων

Στην προκήρυξη συντρέχουν -τουλάχιστον- οκτώ διαφορετικά κριτήρια που κρίνουν την πρόσληψη.

Δείτε ποια είναι:

 • Ανεργία – Έως 1040 μόρια για 18 μήνες συνεχόμενης ανεργίας
 • Πολυτεκνική ιδιότητα ή παιδί πολύτεκνης οικογένειας – 300 μόρια
 • Τριτεκνική ιδιότητα ή παιδί τρίτεκνης οικογένειας – 200 μόρια
 • Μονογονεϊκή ιδιότητα ή παιδί μονογονεϊκής οικογένειας – 100 μόρια
 • Ανήλικα τέκνα – 50 μόρια/τέκνο
 • Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών  – Ο βαθμός x40 για την κατηγορία ΤΕ και x20 για την κατηγορία ΔΕ
 • Δεύτερος τίτλος σπουδών – 30 μόρια για τίτλο ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας στην κατηγορία ΤΕ και 20 μόρια για την εκπαιδευτική βαθμίδα ΔΕ
 • Εμπειρία – 7 μόρια/μήνα έως και 84 μήνες

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

Οι προσλήψεις αφορούν αποφοίτους και πτυχιούχους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Ειδικότερα:

 • ΠΕ Χημικών Μηχανικών
 • ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • ΠΕ Περιβαλλοντολόγων
 • ΠΕ Χημικών
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 • ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
 • ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Έργων Υποδομής)
 • ΤΕ Μηχανικών (Γεωπληροφορικής Τοπογραφίας)
 • ΤΕ Πληροφορικής (SOFTWARE+HARD WARE)
 • ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 • ΤΕ Μηχανολογίας Οχημάτων
 • ΤΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • ΤΕ Νοσηλευτών/Νοσηλευτριών
 • ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων
 • ΔΕ Μηχανικών Μοτοσικλετών & Μοτοποδηλάτων
 • ΔΕ Παρασκευαστών/στριών
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εργοταξιακό φορτηγό)
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Προωθητής)
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων
 • ΔΕ Υδραυλικών
 • ΔΕ Τεχνιτών (Οικοδόμων)
 • ΔΕ Ζυγιστών
 • ΔΕ Οδηγών (κατ. Γ’+Δ’) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 • ΔΕ Οδηγών (κατ. Γ’) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 • ΔΕ Διοικητικού
 • ΥΕ Εργατών
 • ΥΕ Φύλακες

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο ) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα επιλεγούν άτομα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr