Σε πλήρη εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων για 63 προσλήψεις στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσια σύμβαση εργασίας.Θα προσληφθούν άτομα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Δείτε την λίστα με τις ειδικότητες:

 • ΠΕ Ιατρών
 • ΠΕ Ψυχολόγων
 • ΠΕ Οδοντιάτρων
 • ΠΕ Ψυχιάτρων
 • ΠΕ Κοινωνιολόγων
 • ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
 • ΠΕ Φαρμακοποιών
 • ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
 • ΤΕ Νοσηλευτών
 • ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
 • ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών
 • ΔΕ Γενικών Καθηκόντων
 • ΔΕ Αποθηκάριων
 • ΥΕ Βοηθών Αποθηκάριων
 • ΥΕ Τραπεζοκόμων
 • ΥΕ Καθαριστών/τριων
 • ΥΕ Πλήντων/τριων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022.

ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι εξετάσεις για 416 προσλήψεις στα Καταστήματα Κράτησης

Αρχίζουν οι αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες της προκήρυξης 9Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 416 ατόμων στα Καταστήματα Κράτησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη  (www.minocp.gov.gr), η Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τη «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ» με την οποία καλούνται οι υποψήφιοι για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης, όπως ορίζεται στην προκήρυξη 9Κ/2021 (ΦΕΚ58/11-11-2021 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), να παρουσιαστούν ενώπιον των Υγειονομικών, Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών Επιτροπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Κάθε υποψήφιος/α θα απασχολείται τρεις (3) ημέρες για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εξέτασης από τις αντίστοιχες Επιτροπές. Την πρώτη ημέρα υποβάλλεται σε εξέταση της υγειονομικής καταλληλότητας , τη δεύτερη ημέρα υποβάλλεται σε αθλητικές δοκιμασίες και την τρίτη σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Από τους υποψηφίους/ες όσοι κρίνονται ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ κατά την πρώτη ημέρα εξέτασης της υγειονομικής καταλληλότητας , θα παρουσιάζονται για εξέταση στις αθλητικές δοκιμασίες ενώπιον της Αθλητικής επιτροπής κ.ο.κ

Πηγή: pagenews.gr