Στο Δήμο Αχαρνών το ΝΠΔΔ “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” ανακοίνωσε την πρόσληψη, δέκα (10) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Στο Δήμο Αχαρνών το ΝΠΔΔ “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” ανακοίνωσε την πρόσληψη, δέκα (10) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023.

Βασικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων είναι η ανεργία.

Δημοσιότητα Ανακοίνωσης:

Η Ανακοίνωση για την πρόσληψη Π.Φ.Α., θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα (difa.gr) ενώ περίληψη της Ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες και στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΗ.Φ.Α.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1.Θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα Αίτησης που συνοδεύει την Ανακοίνωση,  καθώς και το συνημμένο υπόδειγμα Υ/Δ, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ΑΚΥΡΗ.

2.Η αίτηση συμμετοχής, η Υπεύθυνη Δήλωση και το Βιογραφικό Σημείωμα θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένα με φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτά και οι αιτήσεις θα απορρίπτοντα

Κατάθεση των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ στην διεύθυνση:

Αγ. Τριάδος 39, Αχαρναί, Τ.Κ. 13674, τηλ. επικοινωνίας 210-2406630, 210-2477900 και ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών 09:00 π.μ. έως 13:00.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από Τετάρτη 28/12/2022 έως και

την Πέμπτη 12/01/2023 και ώρα 15:00.

Πηγή: pagenews.gr