Σύμφωνα με το άρθρο 87, αυξάνεται η χρονική ισχύς των διαβατηρίων από τα 5 χρόνια που είναι σήμερα, στα 10

Σύμφωνα με το άρθρο 87, αυξάνεται η χρονική ισχύς των διαβατηρίων από τα 5 χρόνια που είναι σήμερα, στα 10. Μάλιστα, δεκαετή ισχύ θα έχουν επίσης και τα διαβατήρια των ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους, προκειμένου να υπάρχει εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τον διπλασιασμό της διάρκειας των ελληνικών διαβατηρίων, από τα πέντε στα δέκα έτη, ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.

Αυτό σημαίνει πως δεν θα πηγαίνουμε πλέον κάθε πέντε χρόνια με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων συγκαταλεγόταν και το παράβολο ύψους 84,40 ευρώ συν το κόστος των φωτογραφιών, να ανανεώσουμε το ταξιδιωτικό μας έγγραφο, αλλά κάθε δέκα χρόνια.

Ειδικότερα το άρθρο 87 αναφέρει:

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Άρθρο 87

Χρονική ισχύς διαβατηρίου-Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 25/2022

«Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 25/2022 (Α΄ 66), τροποποιείται η διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων από πέντε (5) σε δέκα (10) έτη από την έκδοσή τους και η παρ. 1 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων καθορίζεται σε δέκα (10) έτη από την έκδοσή τους για τα διαβατήρια των ενηλίκων, καθώς και των ανηλίκων, που έχουν συμπληρώσει τα δεκατέσσερα (14) έτη της ηλικίας τους και τρία (3) έτη για τα διαβατήρια των λοιπών ανηλίκων».

Σύμφωνα με την ανάλυση συνεπειών της ρύθμισης του νομοσχεδίου, επιτυγχάνεται πλέον «εξοικονόμηση πόρων για τους Έλληνες πολίτες που είναι κάτοχοι διαβατηρίων ή επιθυμούν να εκδώσουν διαβατήρια της Ελληνικής Δημοκρατίας, καθώς επιμηκύνεται η διάρκεια ισχύος τους από πέντε (5) σε δέκα (10) έτη από την έκδοσή τους, με αποτέλεσμα να απαλλάσσονται από την καταβολή του σχετικού παραβόλου για την έκδοσή τους ανά πενταετία. Επιπροσθέτως, η Ελλάδα εναρμονίζεται με τα διεθνή πρότυπα διάρκειας ισχύος των διαβατηρίων, καθώς στην πλειονότητα των χωρών, ιδίως των ευρωπαϊκών, η διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων είναι δέκα (10) έτη από την έκδοσή τους. Τέλος, επιτυγχάνεται η περιστολή του διοικητικού φόρτου των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι αρμόδιες για την έκδοση των διαβατηρίων των Ελλήνων πολιτών και εξοικονομείται αστυνομικό προσωπικό, το οποίο μπορεί να διατεθεί στην κύρια αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία συνίσταται στην πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας».

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr