ΔΕΗ: Το πλάνο για την επόμενη ημέρα της ΔΕΗ περιλαμβάνει λεπτομέρειες για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να ανοίξει από σήμερα το βιβλίο προσφορών.

Το πλάνο για την επόμενη ημέρα της ΔΕΗ περιλαμβάνει λεπτομέρειες για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να ανοίξει από σήμερα το βιβλίο προσφορών.

Τι περιλαμβάνει το Ενημερωτικό Δελτίο

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, οι επενδύσεις για την περίοδο 2022-2026 θα διαμορφωθούν στα 9,3 δισ. ευρώ, εκ των τα 6 δισ. την επόμενη τριετία. Αυτά τα 6 δισ. ευρώ, θα διατεθούν ως εξής:

  • (i) περίπου 3,2 δισ. ευρώ για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2024, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας και εξαγορών σε γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, με στόχο την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ 7,2 GW έως το 2024·
  • (ii) περίπου 1 δισ. ευρώ στα δίκτυα (ΔΕΔΔΗΕ) έως το 2024, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη δικτύου, την αυτοματοποίηση δικτύων, τη διευκόλυνση της αγοράς και την παροχή καλύτερης εξυπηρέτησης πελατών· και
  • (iii) περίπου 1,7 δισ. ευρώ έως το 2024 για τη συμβατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την επιχειρηματική μονάδα προμήθειας, την κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, την ψηφιοποίηση, τις τηλεπικοινωνίες και τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

ΔΕΗ

Ποια η επόμενη ημέρα της ΔΕΗ

Το επενδυτικό σχέδιο για το υπόλοιπο του 2021 αναμένεται να χρηματοδοτηθεί κυρίως από λειτουργικές ταμειακές ροές και χρέος, ενώ το επενδυτικό μας σχέδιο μεταξύ 2022 και 2024 αναμένεται να χρηματοδοτηθεί κυρίως από τις λειτουργικές ταμειακές ροές μας, μέρος των εσόδων από την πώληση μεριδίου 49,0% στον ΔΕΔΔΗΕ, την έκδοση χρέους και τα έσοδα από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Παράλληλα περιλαμβάνονται επενδύσεις στα Βαλκάνια.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr