ΔΕΗ: Περίπου 1 δισεκατομμύρια ευρώ και λειτουργικά κέρδη 1,675 δισεκατομμύρια προβλέπει σε ορίζοντα πενταετίας η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ που εγκρίθηκε από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς.

Περίπου 1 δισεκατομμύρια ευρώ και λειτουργικά κέρδη 1,675 δισεκατομμύρια προβλέπει σε ορίζοντα πενταετίας η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ που εγκρίθηκε από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς.

Τα κέρδη προ φόρων το 2020 ήταν 67 εκατομμύρια ευρώ και προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 912,4 εκατομμύρια το 2026, δηλαδή θα αυξηθούν πάνω από 13 φορές. Αντίστοιχα τα λειτουργικά κέρδη προβλέπεται να διπλασιαστούν από 885,8 εκατ. σε 1,675 δισεκ. ευρώ.

Που θα διατεθούν τα έσοδα

Τα έσοδα της αύξησης θα φθάσουν μέχρι 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ και θα σύμφωνα με το ενημερωτικό θα διατεθούν για:

  • την παροχή μέρους του κατά προσέγγιση ποσού των 3,2 δισ. ευρώ που έχει προϋπολογίσει για κεφαλαιουχικές δαπάνες σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2024
  • την παροχή μέρους του κατά προσέγγιση ποσού των 1,7 δισ.ευρώ που έχει προϋπολογίσει για κεφαλαιουχικές δαπάνες έως το 2024 για τη συμβατική παραγωγή ενέργειας
  • στο βαθμό που είναι ευλόγως αναγκαίο και μόνο έως ποσών τα οποία δεν συνιστούν σημαντικά στοιχεία ως προς την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, για άλλους γενικούς εταιρικούς και άλλους επενδυτικούς σκοπούς

ΔΕΗ: Συμφωνία με Selath Holdings για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Σε συμφωνία με τη Selath Holdings για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προχωρά η ΔΕΗ, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι ο επενδυτής θα αποκτήσει τουλάχιστον το 10% των μετοχών της δεύτερης με «πλαφόν» επένδυσης τα 395 εκατομμύρια ευρώ, ανακοινώθηκε σήμερα στο Χρηματιστήριο. Η Selath θα χρηματοδοτηθεί από επενδυτικά κεφάλαια τα οποία “συμβουλεύει” η CVC Advisers Greece S.M.S.A. και οι θυγατρικές της.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Ο Επενδυτής έχει συμφωνήσει να εγγραφεί για την αγορά εκδοθησομένων κοινών μετοχών του Εκδότη με συνολική δέσμευση που δεν θα υπερβαίνει τα Euro 395,0 εκατομμύρια, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, περιλαμβανόμενου του ότι η τιμή διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών δεν θα υπερβαίνει τα Euro 9,00 ανά εκδοθησομένη κοινή μετοχή. Επιπροσθέτως, δυνάμει της Συμφωνίας  ο Εκδότης έχει συμφωνήσει, ότι, με την επιφύλαξη των όρων που έχουν περιληφθεί σε αυτή, ο Επενδυτής θα έχει εγγύηση κατανομής του αριθμού κοινών μετοχών που απαιτείται, ώστε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου να έχει στην κατοχή του τουλάχιστον το 10,0% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου.

Οι όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Cornerstone, υπόκεινται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr