Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού προσλαμβάνει 264 υπαλλήλους 22 ειδικοτήτων. Ζητούνται άτομα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού προσλαμβάνει 264 υπαλλήλους 22 ειδικοτήτων. Ζητούνται άτομα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Η λίστα με τις ειδικότητες:

 • Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων
 • Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού – Μηχανοτεχνίτες
 • Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού – Ηλεκτροοξυγονοκολλητές
 • Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού – Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων
 • Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Προωθητήρων και Φορτωτών
 • Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Καθολικών Εκσκαφέων
 • Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Ανυψωτικά Περονοφόρα Μηχανήματα Κλαρκ
 • Τεχνίτες Ορυχείων
 • Ηλεκτροτεχνίτες Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού – Ηλεκτροτεχνίτες
 • Ηλεκτροτεχνίτες Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού – Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων
 • Ηλεκτροτεχνίτες Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού – Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων
 • Ηλεκτροσυγκολλητές
 • Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδότροχο
 • Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδότροχο
 • Τεχνίτες Ορυχείων Αυτοκινούμενη Κινητή Επιτήρηση
 • Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές – Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων
 • Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές – Οδηγοί Αυτοκινήτων
 • Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές – Οδηγοί Φορτηγών Χωματουργικών Αυτοκινήτων
 • Οδηγοί Γεωργικών Ελκυστήρων
 • Φύλακες

Πηγή: pagenews.gr