Ανάλυση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από το Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα, μια ανεξάρτητη φινλανδική δεξαμενή σκέψης

Ανάλυση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από το Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα, μια ανεξάρτητη φινλανδική δεξαμενή σκέψης, διαπίστωσε ότι τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου έχουν ανακάμψει από τα επίπεδα που έφθασαν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Πιο συγκεκριμένα τα ευρήματα της ανάλυσης δείχνουν ότι η Μόσχα μπόρεσε να ανακτήσει με επιτυχία τα κέρδη από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων τις τελευταίες εβδομάδες παρά την επιβολή απαγορεύσεων εισαγωγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα ευρύτερο ανώτατο όριο τιμής πετρελαίου.

«Τα έσοδα από τις εξαγωγές της Ρωσίας τον Απρίλιο μειώθηκαν σημαντικά από έτος σε έτος, κυρίως λόγω των επιπτώσεων της απαγόρευσης των εισαγωγών από την ΕΕ και των χαμηλότερων τιμών του πετρελαίου. Αυτό σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της Ρωσίας πιθανότατα θα παραμείνει ελλειμματικός, περιορίζοντας τις στρατιωτικές δαπάνες», δήλωσε ο Lauri Myllyvirta, επικεφαλής ενεργειακός αναλυτής στην φινλανδική δεξαμενή σκέψης.

«Ωστόσο, η Ρωσία μπόρεσε να εξάγει την κύρια ποικιλία αργού πετρελαίου της, για πρώτη φορά, σε τιμές που ήταν συστηματικά πάνω από το ανώτατο όριο τιμών που είχαν ορίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ», πρόσθεσε, λέγοντας ότι αυτό έφερε στην επιφάνεια «μεγάλα κενά». στην επιβολή της πολιτικής ανώτατων τιμών.

Πηγή: pagenews.gr