Η κατοχύρωση του κοινωνικού κράτους προάγει την εμβάθυνση της δημοκρατίας και αντανακλά τη σύνδεσή της με το κράτος δικαίου.

Η κατοχύρωση του κοινωνικού κράτους προάγει την εμβάθυνση της δημοκρατίας και αντανακλά τη σύνδεσή της με το κράτος δικαίου. Το κοινωνικό κράτος στοχεύει στην ίση διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις, ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, αναπηρία, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα ή χαρακτηριστικά φύλου και κοινωνική προέλευση. Αποσκοπεί στην παροχή ίσων ευκαιριών στους οικονομικά πιο ευάλωτους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν εμπόδια και διακρίσεις που οδηγούν στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η φτώχεια μπορεί να προκαλέσει έλλειψη πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη, στον ποιοτική διατροφή και – κατά συνέπεια – στην υγεία. Οι άνθρωποι που πλήττονται διεθνώς από τις κοινωνικές ανισότητες, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκπαίδευση, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή πρόσβαση στην αγορά εργασίας και σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.

Οι αλλεπάλληλες κρίσεις (οικονομική, υγειονομική, ενεργειακή, κλιματική), ο αντίκτυπος των νέων μορφών εργασίας, η νέα δημογραφική συνθήκη, η πράσινη μετάβαση, έχουν μεταβάλει τους κοινωνικούς συσχετισμούς, με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναδεικνύει ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση των πολιτικών για την κοινωνική προστασία. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχεδίασε ένα πλέγμα πολιτικών, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας, με όρους ισονομίας και συμπερίληψης. Μέσα από αυτό το πολυδιάστατο πλαίσιο συναρθρώνεται ο νέος οδικός χάρτης της πολιτείας, που συστηματοποιεί ένα πλήθος παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την προώθηση της ισότητας και την κοινωνική ένταξη κάθε πολίτη. Αυτή είναι η ραχοκοκαλιά της κοινωνικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε να συνεχίσει να ενδυναμώνει.

Η πρόκληση για την επόμενη ημέρα εστιάζεται στην εξασφάλιση πρόσβασης στην υγεία για όλους, στη στήριξη της οικογένειας, των νέων και των παιδιών, στην προώθηση συμπεριληπτικών πολιτικών, στη στήριξη των εισοδημάτων, στην ανάπτυξη ποιοτικής μακροχρόνιας φροντίδας των ηλικιωμένων, καθώς και στη διασφάλιση βιώσιμης χρηματοδότησης για ένα ανθεκτικό κράτος πρόνοιας.

Πίσω όμως από τα εθνικά σχέδια δράσης, υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι, επειδή δεν τους δόθηκαν ίσες ευκαιρίες, βιώνουν τις ανισότητες. Υπάρχουν άνθρωποι που με τις προσωπικές ιστορίες τους μας υπενθυμίζουν ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός τροφοδοτείται από τις ανισότητες, οι οποίες δεν πρέπει να θεωρούνται κανονικότητα, γιατί κανείς δεν τις έχει προεπιλέξει. Για αυτό και βασική στόχευση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να μετουσιώσει την αγωνία τους σε ένα προοδευτικό πλαίσιο, που θα εγγυάται ίσες ευκαιρίες για όλους χωρίς αποκλεισμούς.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr