Ειδικότερα δίνεται στους μη μισθωτούς κατ’ εξαίρεση ασφαλιστική ικανότητα, έως 31 Μαΐου 2023, ανεξαρτήτως ύπαρξης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και δίχως την υποχρέωση να προβούν σε ρύθμιση τους

Χωρίς πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κινδυνεύουν να μείνουν από την 1η Ιουνίου όσοι μη μισθωτοί έχουν χρέη προς τον ΕΦΚΑ και δεν καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στις ετήσιες εισφορές του κλάδου υγείας της ασφαλιστικής κλάσης που έχουν επιλέξει.

Η ειδική ρύθμιση που ίσχυσε το 2022 για τους μη μισθωτούς (ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους) προκειμένου να τακτοποιηθούν ταμειακά και να μπορέσουν να ανανεώσουν χωρίς πρόβλημα την ασφαλιστική τους ικανότητα, ισχύει και φέτος.

Ειδικότερα δίνεται στους μη μισθωτούς κατ’ εξαίρεση ασφαλιστική ικανότητα, έως 31 Μαΐου 2023, ανεξαρτήτως ύπαρξης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και δίχως την υποχρέωση να προβούν σε ρύθμιση τους

Εφόσον καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στις ετήσιες εισφορές του κλάδου υγείας αναδρομικά για το έτος 2022, θα ανανεωθεί η ασφαλιστική τους ικανότητα έως και 29 Φεβρουαρίου 2024, έστω και αν έχουν άλλες ασφαλιστικές οφειλές.

Το απαιτητό ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2022, προκύπτει από το άθροισμα των μηνιαίων εισφορών κλάδου υγείας έτους 2022.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος για όλο το έτος 2022 στην 1η ασφαλιστική κατηγορία πρέπει να έχει καταβάλει ή να καταβάλλει το ποσό των 12Χ 55 = 660 ευρώ.Από την 1η Ιουνίου 2023 όσοι μη μισθωτοί διαπιστώσουν ότι δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα παρά το γεγονός ότι έχουν αποπληρώσει τις κατ’ ελάχιστον αναλογούσες εισφορές εμπρόθεσμα, μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά-χωρίς την ανάγκη μετάβασης σε υποκατάστημα- στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) στην πλατφόρμα: «Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μη Μισθωτών», και να τους αποδίδεται άμεσα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Πηγή: pagenews.gr