Με δύο τρόπους μπορούν όσοι βρίσκονται κοντά στα όρια θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος να αναγνωρίσουν επιπλέον ασφαλιστικό χρόνο και να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη

Οι ασφαλισμένοι που είναι κοντά στα όρια θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος μπορούν να αναγνωρίσουν επιπλέον χρόνο ασφάλισης και να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη με δύο τρόπους, οι οποίοι προβλέπονται σε διάταξη που περιλαμβάνεται στην τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, η οποία ενσωματώθηκε στον νόμο «Δουλειές ξανά».

Πρώτη περίπτωση

Ο πρώτος τρόπος αφορά ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει τα 67 έτη της ηλικίας τους και χρειάζονται μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης για να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αναγνωρίσει περισσότερα από 5 πλασματικά έτη ασφάλισης.

Στην περίπτωση αυτή αναγνωρίζουν μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης καταβάλλοντας τις εισφορές που αντιστοιχούν σε 150 ημέρες ασφάλισης με βάση το ισχύον, κατά την αναγνώριση, ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη.

Δεύτερη περίπτωση

Με τον δεύτερο τρόπο, παρέχεται το δικαίωμα ένταξης στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, χωρίς να γίνεται έλεγχος των προϋποθέσεων ικανότητας προς εργασία, και για χρονικό διάστημα μέχρι 3 έτη, για όσους ζητούν να συνταξιοδοτηθούν και είχαν τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας εντός ημερολογιακής περιόδου πέντε ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Συνεπώς, ασφαλισμένοι κοντά στη σύνταξη που έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να αναγνωρίσουν έως και 150 ημέρες ασφάλισης, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης. Αρκεί να μην έχουν αναγνωρίσει περισσότερα από 5 πλασματικά έτη ασφάλισης. Εναλλακτικά μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους χωρίς να γίνεται έλεγχος των προϋποθέσεων ικανότητας προς εργασία, για χρονικό διάστημα μέχρι 3 έτη.

«Η πρόβλεψη για δυνατότητα εξαγοράς συμπληρωματικού χρόνου ασφάλισης, αφενός μεν κατοχυρώνει τη δυνατότητα θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (και, επομένως, αποτρέπεται η απόρριψη της αιτήσεως συνταξιοδότησης), αφετέρου δε ενισχύει την ανταποδοτικότητα της σύνταξης, εφόσον προστίθεται συμπληρωματικός χρόνος ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της παροχής. Ασφαλώς και αυτή η νομοθετική πρόβλεψη κρίνεται ότι προσδίδει ευελιξία στη συνταξιοδοτική διαδικασία» τονίζει στο insider.gr o εργατολόγος Γιώργος Κουτσούκος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συμπληρώνονται οι διατάξεις που αναγνωρίζουν ασφαλιστικό χρόνο με βάση την αρχή της τυπικής ασφάλισης, προκειμένου να προβλεφθεί ρητώς ότι δεν μπορεί να επανελεγχθεί η ορθή ή μη υπαγωγή του ασφαλισμένου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών από τον χρόνο του ελέγχου.

Τέλος, αλλάζει η διαδικασία υποβολής αιτήματος συνταξιοδότησης και διενεργείται αυτοματοποιημένος έλεγχος ύπαρξης οφειλών του ασφαλισμένου προς τον ΕΦΚΑ άνω του ορίου που αποκλείει τη συνταξιοδότηση, και παρέχεται δίμηνη προθεσμία εξόφλησής τους.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr