Νέα δυνατότητα για πρόσληψη στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας θα έχουν υποψήφιοι της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 7Κ/2019 στα πλαίσια της νέας υποβολής δικαιολογητικών.

Νέα δυνατότητα για πρόσληψη στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας θα έχουν υποψήφιοι της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 7Κ/2019 στα πλαίσια της νέας υποβολής δικαιολογητικών.

Η διαδικασία, που ξεκινά από σήμερα 27 Οκτωβρίου, αφορά την ανάγκη αναπληρώσεων υποψηφίων που δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό τους στις κατηγορίες Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π. 7Κ/2019.

Ο διαγωνισμός αφορά την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, θέσεων τακτικού προσωπικού στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας: Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ).

Το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας Ανακοίνωσης, οι οποίοι με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, προηγούνται μεταξύ των αδιάθετων υποψηφίων σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει στις 27 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 11 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή.

Πηγή: pagenews.gr