Τα αποτελέσματα για 122 προσλήψεις (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022) αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Τα αποτελέσματα για 122 προσλήψεις (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022) αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Αφορά άτομα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει δωδεκάμηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος.

Πηγή: pagenews.gr