Αντίστροφη μέτρηση στις αιτήσεις των υποψηφίων στην προκήρυξη 9Κ/2022 του ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις στον e-ΕΦΚΑ

Αντίστροφη μέτρηση στις αιτήσεις των υποψηφίων στην προκήρυξη 9Κ/2022 του ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις στον e-ΕΦΚΑ. Μέσω του διαγωνισμού θα επιλεγεί προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέσω του διαγωνισμού θα επιλεγεί προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται:

 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
 • ΠΕ Μηχανικοί
 • ΠΕ Πληροφορικής
 • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΤΕ Μηχανικοί
 • ΤΕ Πληροφορικής
 • ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς

Συμμετέχουν όλα τα απολυτήρια

Ειδικά για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι από το ΑΣΕΠ γίνονται δεκτά τα ακόλουθα απολυτήρια και διπλώματα:

 • Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
 • Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
 • Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
 • Απολυτήριος τίτλος: – Ενιαίου Λυκείου ή
 • – Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
 • -Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
 • – Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή
 • άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
 • αλλοδαπής

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ολοκληρώνεται την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00.

Πηγή: pagenews.gr