Νέα κλήρωση για την προκήρυξη 9Κ/2021 ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ.

Νέα κλήρωση για την προκήρυξη 9Κ/2021 ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ. Γνωστοποιείται ότι στο πλαίσιο της Προκήρυξης 9Κ/2021 (ΦΕΚ 58/11.11.2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), το ΑΣΕΠ θα προβεί εκ νέου στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης, κατ’ εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15, του ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6Α), όπως ισχύει, μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων στον Β΄ επικουρικό πίνακα κατάταξης του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης (συνημμένος πίνακας).

Η δημόσια κλήρωση για τους ως άνω ισοβαθμούντες υποψηφίους θα διενεργηθεί στις 11 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο κατάστημα του ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση σε απευθείας μετάδοση από την πλατφόρμα e-presence.

Πηγή: pagenews.gr