Περιθώριο μέχρι την επόμενη Δευτέρα (20 Φεβρουαρίου) έχουν οι κατατασσόμενοι της προκήρυξης 4Κ/2020 προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής

Περιθώριο μέχρι την επόμενη Δευτέρα (20 Φεβρουαρίου) έχουν οι κατατασσόμενοι της προκήρυξης 4Κ/2020 προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής, ζητώντας από το ΑΣΕΠ να μπουν εκ νέου στη διαδικασία μόνιμης πρόσληψης χωρίς τη χρήση του κριτηρίου της ειδικής εμπειρίας.

Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), με απόφασή του, υποχρεώνει το ΑΣΕΠ σε δικαστική επανόρθωση (αναμόρφωση πινάκων χωρίς το κριτήριο της ειδικής εμπειρίας). Αξιοποιήστε, εντός προθεσμιών, το “δώρο” του ΣτΕ.

ΑΣΕΠ 2K/2021: Αιτήσεις υποψηφίων ΠΕ Πληροφορικής

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων από επιλαχόντες της Προκήρυξης 2Κ/2021, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πέντε (5) θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το ΑΣΕΠ καλεί μόνο τους επιλαχόντες υποψηφίους, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες κατάταξης του κλάδου ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ της ανωτέρω προκήρυξης, εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία, να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για τις νέες θέσεις (κωδ. 306 έως 310), με την υποβολή νέας ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση), χωρίς να απαιτείται η δήλωση κωδικού τίτλου σπουδών και πρόσθετων προσόντων. Επισημαίνεται ότι, η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων και κριτηρίων των επιλαχόντων του εν λόγω κλάδου (κωδ. θέσης 510 και 511 της 2Κ/2021) βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλουν, εφόσον κληθούν και σε συνδυασμό με τη σειρά που έχουν στους πίνακες κατάταξης.

Προσόντα που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (14/4/2021) στην ανωτέρω προκήρυξη, δεν εξετάζονται.

Πηγή: pagenews.gr