ΑΣΕΠ: Δημοσιεύθηκαν τα επίσημα στοιχεία της προκήρυξης 5Κ/2022 του ΑΣΕΠ

Δημοσιεύθηκαν τα επίσημα στοιχεία της προκήρυξης 5Κ/2022 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 122 μονίμων στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2022 του ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 42/τ. Α.Σ.Ε.Π./05.07.2022) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι δύο (122) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 4.437 αιτήσεις.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr