Στη πρόσληψη 38 υπαλλήλων προχωρά ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου. Ζητούνται οδηγοί Γ’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, χειριστές μηχανημάτων, μηχανοτεχνίτες αυτοκινήτων και εργάτες καθαριότητας.

Στη πρόσληψη 38 υπαλλήλων προχωρά ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου. Ζητούνται οδηγοί Γ’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, χειριστές μηχανημάτων, μηχανοτεχνίτες αυτοκινήτων και εργάτες καθαριότητας.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα επιλεγούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023.

Πηγή: pagenews.gr