Μόνιμη θέση στο Δημόσιο μπορούν να διεκδικήσουν δεκάδες υποψήφιοι μέσα από δύο μεγάλους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Μόνιμη θέση στο Δημόσιο μπορούν να διεκδικήσουν δεκάδες υποψήφιοι μέσα από δύο μεγάλους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Θα προσληφθούν συνολικά 321 υπάλληλοι. Πρόκειται για τους διαγωνισμούς 9Κ/2022 και 10Κ/2022. Ζητούνται άτομα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Αναλυτικά:

  • 9Κ/2022 : 173 θέσεις μονίμων στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης- e-ΕΦΚΑ, μέσω του διαγωνισμού θα επιλεγεί προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των εξής ειδικοτήτων: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικοί, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Μηχανικοί, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023.

  • 10Κ/2022: Πρόσληψη 148 μονίμων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής) στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023.

Πηγή: pagenews.gr