Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που ανοίγει το δρόμο για τη διενέργεια πλειστηριασμών από τα funds

Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που ανοίγει το δρόμο για τη διενέργεια πλειστηριασμών από τα funds. Σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 1/2023 απόφασης της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου (με πρόεδρο τη Μαρία Γεωργίου και εισηγήτρια την αρεοπαγίτη Κανέλλα Τζαβέλα), οι διαχειριστές των funds που εδρεύουν στην Ελλάδα μπορούν να ενεργούν δικαστικές πράξεις (να γίνονται διάδικοι), να προβαίνουν σε πλειστηριασμούς με τη δική τους επωνυμία και όχι ως πληρεξούσιοι.

Στην απόφαση, η οποία ελήφθη με ευρεία πλειοψηφία, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

«Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου αποφαίνεται ότι κατά την παράλληλη και συνδυαστική εφαρμογή των Ν. 4354/2015 και Ν. 3156/2003, οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π) έχουν την κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 4354/2015, προς άσκηση κάθε ένδικου βοηθήματος και κάθε άλλης δικαστικής ενέργειας προς είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων, ανεξάρτητα από το ειδικότερο νομικό πλαίσιο, με βάση το οποίο συντελείται η μεταβίβαση των υπό διαχείριση απαιτήσεων, δηλαδή ακόμη και όταν η μεταβίβαση των απαιτήσεων και η ανάθεση της διαχείρισής τους στις εν λόγω εταιρείες συντελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 για την τιτλοποίηση των απαιτήσεων».

Τα εννέα μέλη τα οποία μειοψήφησαν και εξέφρασαν αντίθετη άποψη είναι οι αρεοπαγίτες: Κωστούλα Πρίγγουρη, Ελένη Μπερτσιά, Παρασκευή Τσούμαρη, Παναγιώτης Βενιζελέας, Κωνσταντίνα Νάκου, Μαρία Χασιρτζόγλου, Ευτύχιος Νικόπουλος, Χρυσούλα Πλατιά και Βαρβάρα Πάπαρη.

Πηγή: pagenews.gr