Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα του 2007 εξαιρούνταν σημαντικές ομάδες – ειδικότητες στρατιωτικών αλλά και αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών.

Από 1/1/2023 επεκτείνεται σε όλους τους ένστολους το δικαίωμα της «μάχιμης πενταετίας», δηλαδή της αναγνώρισης έως και πέντε επιπλέον ετών ασφάλισης, καταβάλλοντας τις αντίστοιχες εισφορές. Μέχρι τώρα εξαιρούνταν ορισμένες κατηγορίες πυροσβεστών, λιμενικών, αστυνομικών και υπηρετούντων στην αεροπορία. Από την 1/1/2023 αποκτούν πλέον το δικαίωμα αυτό, ανεξαρτήτως μονάδας υπηρεσίας, αν είναι παλαιοί ή νέοι ασφαλισμένοι (προ ή μετά το 2011) και ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας με την οποία υπηρετούν (μόνιμοι και μη).

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα του 2007 εξαιρούνταν σημαντικές ομάδες – ειδικότητες στρατιωτικών αλλά και αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών.

Να σημειωθεί ότι η λεγόμενη και «μάχιμη 5ετία», ήτοι ο χρόνος υπηρεσίας έως πέντε ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερομένους.

Με την επέκταση της «μάχιμης πενταετίας», σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των ένστολων (στρατός ξηράς, ναυτικό, αεροπορία, αστυνομία, λιμενικό, πυροσβεστική).

Ετσι λοιπόν ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται ως συντάξιμος, με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη) από τους ενδιαφερομένους που είναι 6,67%+13,33%=20%. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου και παρακρατούνται κατά το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία. Ο χρόνος της μάχιμης πενταετίας δεν είναι πλασματικός αλλά πραγματικός, αφού αφορά εργασία πέραν του πενθημέρου και διαχωρίζεται από τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης.

Το ποσό που προκύπτει από την υπερωριακή απασχόληση ως εργασία πέραν του πενθημέρου, για πέντε έτη (μάχιμη πενταετία) θα είναι:

5 έτη Χ 52 εβδομάδες / έτος Χ 46 € (αποζ. πενθημέρου) = 11.960 €

Αφού η εισφορά αναγνώρισης είναι 20% (ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη) επί του παραπάνω ποσού και καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο, προκύπτει ότι ο ασφαλισμένος θα πρέπει να πληρώσει:

11.960 € Χ 20 % = 2.392 € για την αναγνώριση.

Το ποσό επιμερίζεται σε δόσεις τόσες όσοι είναι και οι μήνες της αναγνώρισης, δηλαδή 60, άρα το ποσό μηνιαίας καταβολής του ασφαλισμένου για την αναγνώριση είναι 39,87 €.

Για τους διορισμένους έως 30.09.1990 η αναγνώριση του χρόνου της μάχιμης 5ετίας, εξακολουθεί να γίνεται χωρίς καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr