Η τρέχουσα κατάσταση κάνει τα ευρωπαϊκά κράτη, τις δημόσιες αρχές και τους πληθυσμούς να γνωρίζουν τον βαθμό στον οποίο εξαρτόμαστε από τη Ρωσία ενεργειακά. 

Αναμφίβολα, η συνεχιζόμενη στρατιωτική ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δημιούργησε νέα ενεργειακά δεδομένα. Η τρέχουσα κατάσταση κάνει τα ευρωπαϊκά κράτη, τις δημόσιες αρχές και τους πληθυσμούς να γνωρίζουν τον βαθμό στον οποίο εξαρτόμαστε από τη Ρωσία ενεργειακά. Δύο στοιχεία που πρέπει να θυμάστε και που είναι ενδεικτικά της ενεργειακής εξάρτησής μας: το 40% του φυσικού αερίου και το 27% του αργού πετρελαίου που εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχονται από τη Ρωσία.

Τα περισσότερα κράτη έχουν ήδη κινητοποιηθεί, λαμβάνοντας άμεσα μέτρα για τη μείωση των λογαριασμών των καταναλωτών, χωρίς να αρνείται κανείς ότι τα μέτρα αυτά έχουν ένα ιδιαίτερο δημοσιονομικό κόστος.

Εισήλθαμε σε μια εποχή όπου οι τιμές της ενέργειας θα είναι ιδιαίτερα υψηλές, με αλυσιδωτές επιδράσεις στην τιμή αγαθών και υπηρεσιών και στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, η οποία έχει ήδη μειωθεί.

Τα κύρια ζητήματα που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής, της επισιτιστικής ασφάλειας και της αειφόρου ανάπτυξης έχουν αποτελέσει αντικείμενο σημαντικής συζήτησης τα τελευταία χρόνια. Αυτά κέντρισαν και συνεχίζουν να κεντρίζουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον εθνικών κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών και υπερεθνικών οντοτήτων, όπως είναι το πρόσφατο πακέτο μέτρων που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η στιγμή έχει ωριμάσει και για την ελληνική κυβέρνηση, που, εκ των πραγμάτων, καλείται να παρέμβει με αποφασιστικότητα και ορθολογικό σχεδιασμό, προκειμένου να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση και τις αρνητικές επιδράσεις της στο επίπεδο της αγοραστικής ικανότητας των πολιτών. Η κινητικότητα, που δείχνει η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά, είναι, από την άποψη αυτή, ενθαρρυντική, αρκεί να συνοδευθεί βέβαια από συγκεκριμένα μέτρα με αξιώσεις μετρήσιμης αποτελεσματικότητας.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr