Αντικειμενικές αξίες: Τις βασικές αρχές και τους στόχους της μεταρρύθμισης των αντικειμενικών αξιών παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

Τις βασικές αρχές και τους στόχους της μεταρρύθμισης των αντικειμενικών αξιών παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

Με άρθρο του στο ΑΠΕ –ΜΠΕ ο αρμόδιος υπουργός αναφέρει τα βασικά χαρακτηριστικά.

Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά της μεταρρύθμισης

  • 1ον. Η αδιάβλητη και τεχνοκρατική διαδικασία προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών και η εναρμόνιση της διαδικασίας με τα διεθνή και ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές, αξιοποιώντας πιστοποιημένους εκτιμητές του μητρώου του Υπουργείο Οικονομικών και ενσωματώνοντας επισημάνσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
  • 2ον. Η χωρική επέκταση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού των αξιών ακινήτων.
  • 3ον. Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και η διαμόρφωση ψηφιακής πλατφόρμας, με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση των δεδομένων, τη στατική επεξεργασία τους και τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων.
  • 4ον. Η εναρμόνιση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, στις διάφορες περιοχές της χώρας, προς τις διαχρονικά μεταβαλλόμενες τιμές αγοράς.

Βασικές αρχές και στόχοι της μεταρρύθμισης είναι:

  • 1ον. Η διατήρηση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης της ακίνητης περιουσίας, στο ίδιο επίπεδο, κατά την τρέχουσα περίοδο, προσαρμόζοντας συντελεστές προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ στις μεταβολές των αντικειμενικών αξιών.
  • 2ον. Η δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών επί της ακίνητης περιουσίας, μέσω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης.
  • 3ον. Η ανακατανομή της φορολογικής επιβάρυνσης, με επιβάρυνση σε περιοχές της χώρας που υπο-φορολογούνταν, και ελάφρυνση σε περιοχές που υπερ-φορολογούνταν.
    Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό αλγεβρικό άθροισμα θα είναι μηδενικό.
  • 4ον. Η περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ, ανάλογα με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και σε συνάρτηση με τα δεδομένα της οικονομίας την επόμενη περίοδο.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr