Οι μάρκες μόδας καλούν από κοινού την Κομισιόν να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «For Free Europe» και να απαγορεύσει την εκτροφή γούνας και την εισαγωγή προϊόντων γούνας εκτροφής.

Οι μάρκες μόδας καλούν από κοινού την Κομισιόν να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «For Free Europe» και να απαγορεύσει την εκτροφή γούνας και την εισαγωγή προϊόντων γούνας εκτροφής.

Η επιστολή αυτής της επιχειρηματικής κίνησης απευθύνεται στην αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Στέλλα Κυριακίδου και εκθέτει αναλυτικά τους λόγους.

Καθώς η μόδα συνεχίζει να κινείται προς ολοένα και πιο βιώσιμα μοντέλα, οι ανησυχίες για την καλή διαβίωση των ζώων έχουν γίνει πιο σημαντικές σε ολόκληρο τον κλάδο. Για το σκοπό αυτό, αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής οι εγγενείς ελλείψεις στην καλή διαβίωση των ζώων που σχετίζονται με την παραγωγή γούνας για μόδα.

Επιπλέον, τα κύρια είδη που εκτρέφονται για γούνα είναι ουσιαστικά άγρια ​​ζώα. Εκατομμύρια βιζόν, αλεπούδες και σκυλιά ρακούν κρατούνται σε κλουβιά με συρμάτινο πλέγμα από μπαταρίες και σκοτώνονται αποκλειστικά ή κυρίως για τη γούνα τους κάθε χρόνο στην ΕΕ. Τις τελευταίες δεκαετίες, αυτή η πρακτική έχει καταδικαστεί από επιστήμονες, οργανώσεις προστασίας των ζώων και ευρωπαίους πολίτες.

Ομοίως, η βιομηχανία της μόδας επιδιώκει ολοένα και μεγαλύτερους στόχους βιωσιμότητας και, όχι λιγότερο σημαντικές, φιλικές προς τα ζώα εναλλακτικές λύσεις. Αυτό αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα το γεγονός ότι οι πελάτες μας, ευρωπαίοι πολίτες, απαιτούν όλο και περισσότερο προϊόντα μόδας χωρίς τη χρήση γούνας ζώων.

Μέχρι σήμερα, 19 χώρες μέλη έχουν εφαρμόσει νομοθεσία που περιορίζει ή απαγορεύει την εκτροφή γούνας,   ενώ άλλες χώρες (όπως το Ισραήλ, η πολιτεία της Καλιφόρνια και πολλές πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες), έχουν επιβάλει απαγορεύσεις στο εμπόριο γούνας ζώων.

Επιπλέον, 1.701.892 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες υπέγραψαν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών Fοr Free Europe, δείχνοντας εξαιρετική υποστήριξη για μια μελλοντική Ευρώπη όπου η γούνα δεν έχει θέση.

«Για αυτούς τους λόγους», καταλήγει η επιτολή, «εμείς, οι υπογεγραμμένες μάρκες μόδας, κρίνουμε σκόπιμη μια παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την εξισορρόπηση της εσωτερικής αγοράς μέσω απαγόρευσης της εκτροφής γουναρικών σε ολόκληρη την ΕΕ και μέσω της εισαγωγής απαγόρευσης σε ολόκληρη την ΕΕ στο εμπόριο οποιουδήποτε τύ

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr