Την Παρασκευή 9 Απριλίου αναμένεται να πληρωθούν οι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 534 ευρώ που αφορά εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα για την αναστολή συμβάσεων εργασίας του Μαρτίου.

Αναστολές Μαρτίου: Τι αναφέρει η απόφαση

Εγκρίνουμε τη μεταφορά πίστωσης ύψους διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων επτά ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (250.416.507,37 €) από τον Ε.Φ. 1033-501- 0000000, ΑΛΕ 2310989899 οικ. έτους 2021, για 505.866 πληρωμές δικαιούχων, που αφορούν σε:

  • Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τους μήνες Δεκέμβριο 2020, Ιανουάριο 2021 και Φεβρουάριο 2021 προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων δέκα επτά ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (857.217,37 €) για συνολικά δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε (2.175) πληρωμές.
  • Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Μάρτιο 2021 προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους διακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ (249.559.290,00 €) για συνολικά πεντακόσιες τρεις χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα μία (503.691) πληρωμές.

ΛΕΦΤΑ

Αναστολές Μαρτίου: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

Από σήμερα Τετάρτη 7 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις οι δικαιούχοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων.

Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων είναι:

  • φορτοεκφορτωτές, ενεργά μέλη των συνεταιρισμών εργαζομένων
  • προπονητές καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου, ενεργά μέλη σωματείων ερασιτεχνικού αθλητισμού,
  • δασεργάτες-ρητινοσυλλέκτες, πωλητές λαϊκού λαχείου, αναβάτες δρομώνων ίππων ιπποδρόμου
    εργαζόμενοι που εργάζονται για λογαριασμό περισσοτέρων του ενός εργοδοτών-φυσικών προσώπων-συναπασχόληση, πωλητές υπαίθριου εμπορίου, διανομείς του περιοδικού ΣΧΕΔΙΑ, εργαζόμενοι στην περιοχή του Αγίου Όρους)

ώστε να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.Το άνοιγμα της πλατφόρμας έρχεται σε συνέχεια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 11956/369/18-3-2021 (Β’ 1067).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ 7/4/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 23/4/2021 Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των ειδικών κατηγοριών πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στην κείμενη νομοθεσία διασταυρώσεων και ελέγχων με τα στοιχεία που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, στον ΟΑΕΔ, στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και σχετικά στοιχεία λοιπών συναρμόδιων φορέων.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr