Τα 145 έχουν φτάσει τα επενδυτικά έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), σε σύνολο περίπου 400 επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στις τράπεζες προς χρηματοδότηση.

Αμεσα, ενδεχομένως και σήμερα, θα υποβληθεί από την κυβέρνηση προς την Ε.Ε. το αίτημα για την καταβολή της τρίτης δόσης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα προχωρούν και οι διαδικασίες για να αυξηθούν κατά 5 δισ. ευρώ τα δάνεια και κατά 800 εκατ. ευρώ οι επιχορηγήσεις που θα διατεθούν στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχουν συμβασιοποιηθεί 145 επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης σε σύνολο 400 προτάσεων που έχουν υποβληθεί στις τράπεζες προς χρηματοδότηση. Οι δανειακές συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί έχουν συνολικό προϋπολογισμό άνω των 6 δισ. ευρώ περίπου, από τα οποία τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης είναι περί τα 2,5 δισ. ευρώ, στα 2,1 δισ. ευρώ ανέρχονται τα δάνεια από τις τράπεζες και άλλο 1,5 δισ. ευρώ είναι τα ίδια κεφάλαια από την πλευρά των επιχειρήσεων. Για τις δανειακές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώνεται σε 1,9% και η μέση διάρκεια αποπληρωμής των δανείων σε 12 έτη.

Τα 145 έχουν φτάσει τα επενδυτικά έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), σε σύνολο περίπου 400 επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στις τράπεζες προς χρηματοδότηση.

Οι δανειακές συμβάσεις, που έχουν ήδη υπογραφεί, έχουν συνολικό προϋπολογισμό άνω των 6 δισ. ευρώ, περίπου, από τα οποία τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης είναι περί τα 2,5 δισ. ευρώ, στα 2,1 δισ. ευρώ ανέρχονται τα δάνεια από τις τράπεζες και 1,5 δισ. ευρώ είναι τα ίδια κεφάλαια από την πλευρά των επιχειρήσεων. Εν τω μεταξύ, η Αθήνα θα υποβάλει άμεσα, ίσως και σήμερα, το αίτημα για την εκταμίευση μιας ακόμη, της 3ης, δόσης. Επιπλέον, προχωρούν και οι διαδικασίες για να αυξηθούν κατά 5 δισ. ευρώ τα δάνεια και κατά 800 εκατ. ευρώ οι επιχορηγήσεις που θα διατεθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης στη χώρα μας.

Σύμφωνα με στοιχεία από τις τράπεζες, το ένα τρίτο των επενδύσεων που αφορούν άμεσα στο ΤΑΑ και έχουν συμβασιοποιηθεί, αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τις δανειακές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 1,9% και η μέση διάρκεια αποπληρωμής των δανείων σε 12 έτη. Ειδικά για τις μικρότερες επιχειρήσεις, το ΤΑΑ προβλέπει χαμηλό επιτόκιο, της τάξης του 0,35% σήμερα, σταθερό για όλη τη διάρκεια της επένδυσης, έναντι 1% που είναι το ειδικό επιτόκιο για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Η αξία των 400 υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στα 12,5 δισ. ευρώ και ήδη η Τράπεζα Πειραιώς έχει λάβει την τέταρτη δόση κεφαλαίων, συνολικής αξίας 300 εκατ. ευρώ, ενώ εν αναμονή της έγκρισης δόσης είναι και η Eurobank. Χθες η Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank δημοσιοποίησαν την υπογραφή τεσσάρων ακόμη συμβάσεων, που αφορούν τη χρηματοδότηση:

• Των υποδομών του Sirene Blue Resort, ενός από τα πλέον ιστορικά και εμβληματικά ξενοδοχεία του Πόρου, από την Alpha Bank για την ποιοτική αναβάθμισή του σε κατηγορία πέντε αστέρων. Η συνολική επένδυση φτάνει στα 2,2 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση κατά 40% από την Alpha Bank (874.100 ευρώ), κατά 40% από το ΤΑΑ (874.100 ευρώ) και κατά 20% μέσω ίδιας συμμετοχής.

• Της εταιρείας τροφίμων «Δωδώνη» στα Ιωάννινα από την Εθνική Τράπεζα για την πραγματοποίηση παραγωγικής επένδυσης συνολικού προϋπολογισμού 7,4 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση κατά 3,7 εκατ. ευρώ από το ΤΑΑ, κατά 2,2 εκατ. ευρώ με δανεισμό από την ΕΤΕ και ίδια συμμετοχή της εταιρείας 1,5 εκατ. ευρώ. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων της «Δωδώνη» και την αναβάθμιση των υφισταμένων, καθώς και τον εξοπλισμό τους με νέα γραμμή παραγωγής, την αυτοματοποίηση μέρους των εργασιών και την επέκταση της δυναμικότητας του δικτύου και των υποδομών αποθήκευσης. Επιπλέον, περιλαμβάνει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του συνόλου των εγκαταστάσεων, με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ στις στέγες των κτιρίων, την ψηφιακή αναβάθμιση, μέσω της εγκατάστασης νέων πληροφοριακών συστημάτων και την ενδυνάμωση της εξαγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας.

• Της Αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος από την Εθνική Τράπεζα για την πραγματοποίηση επένδυσης, συνολικού προϋπολογισμού 18 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση κατά 9 εκατ. από πόρους του ΤΑΑ, κατά 5,4 εκατ. με δανεισμό από την ΕΤΕ, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ίδια συμμετοχή της εταιρείας. Η επένδυση περιλαμβάνει: α) Εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής και συσκευασίας αρτοσκευασμάτων, με κύριους γνώμονες την έμφαση στην υγιεινή διατροφή, την καινοτομία των προϊόντων, τη μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της αυτοματοποίησης και την ενεργειακή εξοικονόμηση, β) δημιουργία νέου κέντρου έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων, γ) εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού net metering στις στέγες υφιστάμενων κτιρίων, με σκοπό τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας, και δ) εγκατάσταση νέων πληροφοριακών συστημάτων.

• Της εταιρείας τροφίμων Μέλισσα Κίκιζας από την Eurobank για την κάλυψη κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 11,7 εκατ. ευρώ και τη χρηματοδότηση επένδυσης συνολικού ύψους 18,3 εκατ. ευρώ. Η επένδυση χρηματοδοτείται κατά 22,7% από πόρους του ΤΑΑ (4,1 εκατ. ευρώ) και 41,2% μέσω δανείου της Eurobank (7,544 εκατ. ευρώ), ενώ το 36,1% καλύπτεται μέσω ιδίας συμμετοχής της Μέλισσα Κίκιζας. Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας για την επέκταση δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ζυμαρικών, που διαθέτει η Μέλισσα Κίκιζας ΑΒΕΕΤ στη Λάρισα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η εγκατάσταση όλων των απαραίτητων κτιριακών και λοιπών τεχνικών και ειδικών εγκαταστάσεων, καθώς και η προμήθεια του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού με στόχο την άρτια λειτουργία της παραγωγικής μονάδας και την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας παραγόμενων προϊόντων.

Στον κατάλογο των επιχειρήσεων με συμβασιοποιημένα επενδυτικά σχέδια περιλαμβάνονται οι ΔΕΗ, ΟΤΕ, Avis, Sunlight, Public, Softone, Σκλαβενίτης, DEMO Φαρμακευτική, Μetro, ΕΛΠΕ, Genepharm Φαρμακευτική, Attica Συμμετοχών, βιομηχανία Χατζόπουλος, Spyridakos Group, ΚΑΥΚΑΣ, Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, Patmos Aktis, χημική βιομηχανία Megara Resins, Sunbeam Energy κ.ά.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr