Στην ακρίβεια, στο ζήτημα της αισχροκέρδειας, στους στρεβλούς και αντιεπιστημονικούς τρόπους μέτρησης του γενικού επιπέδου τιμών και στο «Καλάθι του νοικοκυριού» εστίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Στην ακρίβεια, στο ζήτημα της αισχροκέρδειας, στους στρεβλούς και αντιεπιστημονικούς τρόπους μέτρησης του γενικού επιπέδου τιμών και στο «Καλάθι του νοικοκυριού» εστίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης στο πλαίσιο της πρωτολογίας του χθες στην Βουλή.

Πιο ειδικά, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι πρέπει να διακρίνονται η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια. Αυτά τα δύο φαινόμενα δεν ταυτίζονται στην οικονομική ζωή.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων υποστήριξε ότι υπάρχει ζήτημα ακρίβειας σήμερα στην Χώρα μας, αλλά αυτή η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, είναι εξωγενής. Ο καταλληλότερος τρόπος για να μετρηθεί η ακρίβεια, δεν είναι προφανώς ο παγκόσμιος δείκτης τιμών FAO, αλλά η σύγκριση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και της Ευρωζώνης, δεδομένου ότι είμαστε χώρα μέλος της Ε. Ε. και της Ευρωζώνης. Η σύγκριση πρέπει να γίνεται μεταξύ ομοειδών οικονομιών.

Η αλχημεία των στρεβλών μετρήσεων, οι αλχημιστές του ΣΥΡΙΖΑ

Πιο αναλυτικά, ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης έδειξε με συγκεκριμένο παράδειγμα πως, τουλάχιστον στην οικονομία, δεν μετράμε και συγκρίνουμε ανόμοιες καταστάσεις. Αυτή η απλή εισαγωγική επισήμανση του Υπουργού, η οποία αντιστοιχεί σε μάθημα πρωτοετούς φοιτητή οικονομικών επιστημών, δεν είναι πλήρως εμπεδωμένη από την ριζοσπαστική  αριστερά.

Έτσι, προκειμένου για την ακρίβεια, την αισχροκέρδεια και τη μέτρησή τους, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επιδίδονται σε χονδροειδείς μεθοδολογικές αυθαιρεσίες. Ο δείκτης FAO, που χρησιμοποιήθηκε από την αξιωματική αντιπολίτευση είναι ένας παγκόσμιος δείκτης και έτσι, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα «δεινοπάθησε», αφού βρέθηκε να συνυπολογίζεται με τον πληθωρισμό της Χιλής ή του Κονγκό.

Η Ελλάδα είναι μία ανοιχτή οικονομία που εντάσσεται αδωνιςστις ευρωενωσιακές οικονομίες και τα οικονομικά της μεγέθη θα έπρεπε προδήλως να υπολογίζονται σε σύγκριση και σε αναφορά με τις οικονομίες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.

Στη βάση των πραγματικών μεγεθών και αποδόσεων της οικονομίας μας και όχι βέβαια στα οικονομικά επιπέδου ΣΥΡΙΖΑ, ο δείκτης τιμών τροφίμων στην Ελλάδα είναι πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και από αυτόν άλλων χωρών της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης ενημέρωσε τα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου  ότι «Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείκτης τιμών αύξησης τροφίμων Δεκέμβριος ’22 – Δεκέμβριος ’21. Ακούστε. Ουγγαρία 49,6%.  Λιθουανία 33,5%.  Εσθονία 30,8%. Λετονία 29,4%. Σλοβακία 29%. Τσεχία 27,2%. Βουλγαρία 27%. Ρουμανία 23%. Πολωνία 21,2%.

Προσέξτε τώρα, μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ενώσεως 18,2%, μέσος όρος  Ευρωζώνης 16,3%, Ελλάδα 15,6%. Είμαστε 3 μονάδες και κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 1 μονάδα κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης».

Κλειστή οικονομία τύπου Χότζα δεν υπάρχει πια

Οι σύγχρονες οικονομίες είναι ανοιχτές οικονομίες, διατηρούν σχέσεις αλληλεξάρτησης με άλλες οικονομίες. Οικονομία τύπο Αλβανίας Χότζα δεν υφίσταται πια. Σε αυτήν ακριβώς την ανοιχτότητα της ελληνικής οικονομίας, ο πληθωρισμός εισάγεται από άλλες χώρες, από τις οικονομίες των άλλων.

Έχουμε συνδεόμενες οικονομίες. Ό,τι καταναλώνουμε είναι σε ένα βαθμό εισαγόμενο υποχρεωτικά, είτε λόγω της ενέργειας, είτε λόγω των ζωοτροφών, είτε λόγω των λιπασμάτων, είτε λόγω των φυτοφαρμάκων. Κάτι που είναι αμιγώς ελληνικό δεν υπάρχει 100%.», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος συμπλήρωσε συμπερασματικά ότι «άρα, αναγκαστικά αφού η οικονομία μας είναι συνδεδεμένη και ό,τι έχουμε είναι εισαγόμενο, εισάγουμε τον πληθωρισμό των άλλων, είναι αδύνατον να μην τον εισάγουμε».

Εξωγενής πληθωρισμός και ακρίβεια

Στο σύγχρονο διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, λοιπόν, ο πληθωρισμός είναι ένα μέγεθος που αυξομειώνεται σε συνάρτηση με άλλες οικονομίες και αποτελεί μέγεθος εισαγόμενο στην ελληνική οικονομία.

Αυτός ο εξωγενής χαρακτήρας της οικονομίας μας τονίστηκε ιδιαίτερα από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το πραγματικό γεγονός είναι η ακρίβεια. Ακρίβεια υπάρχει. Γιατί υπάρχει;  Γιατί διάγουμε το μεγαλύτερο πληθωριστικό κύκλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.  Άρα, τα προϊόντα ανεβαίνουν αφού έχουμε τον μεγαλύτερο πληθωρισμό σε όλη την Ευρώπη. Αλλά ο πληθωρισμός αυτός δεν είναι εγχωρίως παραγόμενος, είναι εισαγόμενος».

Τα παραπλανητικά πρωτοσέλιδα της «Αυγής» και το Καλάθι του Νοικοκυριού

Το παράδειγμα του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» είναι δηλωτικό του παραπλανητικού τρόπου που αντιπολιτεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ.

Iδιαίτερα, η «Αυγή» υποστηρίζει με έμμεσο τρόπο ότι το «Καλάθι» είναι το «φάρμακο» εναντίον του πληθωρισμού. Το «Καλάθι του Νοικοκυριού» είναι ένα σημαντικό μέτρο, αλλά παραμένει ένα μέτρο, στον αγώνα κατά του εξωγενούς πληθωρισμού και αφορά πρωτίστως τα πιο χαμηλά εισοδήματα της κοινωνίας μας, έτσι ώστε να ενδυναμωθεί το εισόδημά τους.

Το 64% των καταναλωτών προτιμούν το «Καλάθι»

Η αποδοχή του «Καλαθιού» είναι μεγάλη, ξεπερνά τις αρχικές φιλοδοξίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού κ. Γεωργιάδη, ο οποίος το εμπνεύσθηκε.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε σχετικά πως το 64% των καταναλωτών αγοράζουν από το «Καλάθι» και στηλίτευσε τα φθηνά μεθοδολογικά «παιχνίδια» του ΣΥΡΙΖΑ, της «Αυγής» και καταναλωτικών οργανώσεων.

Σχετικά λοιπόν με το «Καλάθι του Νοικοκυριού», ο Υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του, γιατί έχει υιοθετηθεί από την μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών και γιατί τα αποτελέσματα στις τιμές των προϊόντων του Καλαθιού είναι θεαματικά και θετικά για την τσέπη του καταναλωτή.

Μηδενική αισχροκέρδεια

Τέλος, σε ό, τι αφορά την αισχροκέρδεια,  ο κ. Γεωργιάδης έδειξε την σκόπιμη σύγχυση που προκαλεί ο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως αισχροκέρδεια στην ελληνική οικονομία δεν υφίσταται.

Η εκτεταμένη αισχροκέρδεια είναι μηδενική και παραπλανητικά, για λόγους πολιτικής προπαγάνδας, συγχέεται με την ακρίβεια, η οποία υπάρχει αλλά σε περιορισμένη έκταση. Η ακρίβεια, άλλωστε, θα ήταν παράλογο να μην υπάρχει σε μια ανοιχτή, σύγχρονη οικονομία, που αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη πληθωριστική κρίση από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε  χαρακτηριστικά ότι «η πραγματικότητα είναι ότι υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες στον πιο πρωτοφανή διεθνή πληθωριστικό κυκλώνα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο όπου σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες της δύσης ο  πληθωρισμός καταγράφει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σε μια πρωτοφανή παγκόσμια θύελλα έρχεται η Κυβέρνησή μας λαμβάνει μέτρα που αντιγράφουν οι άλλοι, συγκρατούμε τελικά τον πληθωρισμό, πάμε συγκριτικά καλύτερα από τους άλλους, φυσικά ακρίβεια υπάρχει».

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr