Σύμφωνα με τις οδηγίες της κεντρικής διοίκησης οι ελεγκτές της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε θα διενεργήσουν 15.500 ελέγχους το 2023 ενώ θα δώσουν έμφαση σε 900 μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της κεντρικής διοίκησης οι ελεγκτές της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε θα διενεργήσουν 15.500 ελέγχους το 2023 ενώ θα δώσουν έμφαση σε 900 μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Παράλληλα οι ενέργειες της φορολογικής διοίκησης επικεντρώνονται στην παροχή κινήτρων για την οικειοθελή συμμόρφωση των φορολογούμενων με τις υποχρεώσεις τους, στην διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και βεβαίως στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, του λαθρεμπορίου και του παραεμπορίου.

Για την επίτευξη των στόχων της, η ΑΑΔΕ στρέφει το βάρος της στην ανεύρεση αδήλωτων εισοδημάτων και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αξιοποιώντας νέα τεχνολογικά εργαλεία και επιμορφώνοντας το ανθρώπινο δυναμικό της σε νέες τεχνικές, όπως οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Για το επόμενο έτος στο στόχαστρο των ελεγκτών μπαίνουν:

  • Υποθέσεις που αφορούν επιστροφές φόρων.
  • Υποθέσεις που αφορούν έλεγχο βάσει δείγματος σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε διατάξεις και αποφάσεις, όπως ενδεικτικά δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής ΦΠΑ, καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος χωρίς έλεγχο.
  •  Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων.
  • Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής και διατηρούνται στην ΑΑΔΕ.
  •  Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου, συνεκτιμώντας αιτιολογημένα στο ΟΠΣ Elenxis.
  •  Υποθέσεις που αφορούν εκθέσεις έρευνας των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.
  • Υποθέσεις που αφορούν πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.
  • Υποθέσεις που αφορούν διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.
  •  Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος.

Ποιες υποθέσεις διερευνώνται

• 170 υποθέσεις έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών

• 100 υποθέσεις ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων

• 50 υποθέσεις ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου

• 580 υποθέσεις ερευνών φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων κ.λπ.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr