Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα θέματα και τις απαντήσεις που δόθηκαν στο διαγωνισμό 1Γ/2022 για τις 822μόνιμες προσλήψεις στην ΑΑΔΕ.

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα θέματα και τις απαντήσεις που δόθηκαν στο διαγωνισμό 1Γ/2022 για τις 822μόνιμες προσλήψεις στην ΑΑΔΕ.

H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) γνωστοποίησε τα θέματα και τις ορθές απαντήσεις του γραπτού διαγωνισμού, που διεξήχθη το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 και την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022, για την πλήρωση συνολικά οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – Α.Α.Δ.Ε. [Προκήρυξη 1Γ/2022 (ΦΕΚ 9/τ. Α.Σ.Ε.Π./25.02.2022)].

Πώς θα βαθμολογηθούν οι υποψήφιοι

Η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα από 1 έως 100 και η βάση της βαθμολογίας είναι 55 μονάδες για κάθε μάθημα και 60 μονάδες για τη συνολική βαθμολογία της γραπτής εξέτασης, κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών.

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις ΕΔΩ

Πηγή: pagenews.gr