Μέχρι και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου έχουν τη δυνατότητα αυτοαπασχολούμενοι και επιστήμονες να υποβάλλουν αίτηση για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» είναι ανοιχτή και οι ενδιαφερόμενοι έχουν λίγες ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Η ΚΥΑ που εκδόθηκε προ ημερών καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια για τους δικαιούχους, θέτοντας ως όριο-κόφτη το οικογενειακό εισόδημα ύψους 30.000 ευρώ, αλλά και τη μείωση του κύκλου εργασιών ή των ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον κατά 20% την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020.

Οι ΚΑΔ που δικαιούνται την ενίσχυση

 • 6910: Νομικές Δραστηριότητες
 • 7111: Αρχιτέκτονες
 • 7112:Μηχανικοί και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
 • 8621: Γενικά ιατρικά επαγγέλματα
 • 8622: Ειδικά ιατρικά επαγγέλματα
 • 8623: Οδοντιατρικά επαγγέλματα
 • 7500: Κτηνίατροι
 • 6920: Δραστηριότητες λογιστικής και παροχή φορολογικών συμβουλών
 • 7022: Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης.

Επιπλέον, δικαιούχοι είναι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες-επιστήμονες που έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος έως 31 Δεκεμβρίου 2016 για να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης θα πρέπει αφενός να εμφανίζουν μείωση του κύκλου εργασιών ή ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον 20% την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020, αφετέρου το οικογενειακό τους εισόδημα για το 2020 να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ, κάτι που θα επαληθευθεί από τη φορολογική δήλωση του έτους, όταν υποβληθεί.

Αναλυτικός οδηγός για την αίτηση

 • Προκειμένου οι δυνητικά δικαιούχοι να λάβουν την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση – αίτηση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» από 5 Φεβρουαρίου έως και 15 Φεβρουαρίου 2021.
 • Προϋπόθεση αποδοχής της υπεύθυνης δήλωσης – αίτησης χορήγησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, είναι η προηγούμενη υποβολή από τον ελεύθερο επαγγελματία-ασφαλισμένο, των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για όλους τους μήνες ή τρίμηνα του έτους 2020.
 • Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ πρέπει να έχουν δηλωθεί τα ακαθάριστα έσοδα έτους 2020 διακριτά ανά μήνα, στην εφαρμογή «Τα Έσοδά μου» της πλατφόρμας myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Τα παραπάνω στοιχεία που συμπληρώνονται από τον ελεύθερο επαγγελματία, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος που υποβάλλονται για την αντίστοιχη φορολογική χρήση. Σε περίπτωση που κατά την επαλήθευση των στοιχείων του ελεύθερου επαγγελματία διαπιστωθεί η μη τήρηση των όρων της παρούσας, η ΑΑΔΕ αποστέλλει τις σχετικές πληροφορίες στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr